kynologie

 Reglement en puntentelling beste kynologische Jeugd(hond) v Drenthe

Reglement
1. Alleen honden die eigendom zijn van Drentse leden kunnen meedoen aan de hond-van-het-jaar-competitie.
2. Maximaal 7 evenementen tellen mee voor het totale puntenaantal.
3. Om voor de titel beste kynologische hond van het jaar van de provincie Drenthe in aanmerking te komen moet de hond zijn aangekeurd op fokwaarde voordat hij/zij 3 jaar is en moet minstens 1 maal in dat jaar zijn uitgebracht in de gebruikshondenklasse. Punten vergaard in jeugd- en tussenklasse in dat jaar tellen ook mee voor de  competitie.
4. Om voor de titel beste kynologische jeugdhond in aanmerking te komen mag de hond in het jaar van deelname niet de leeftijd van twee jaar voor 1 juli van dat jaar bereiken.
5. Voor de titel beste kynologische jeugdhond gelden alleen de punten behaald in jeugd- en tussenklasse.
6. Voor de titel beste jongehond gelden alleen de punten behaald in jongste puppyklasse, puppyklasse en puber(nachwuchs)klasse
6. Onder "clubmatch" wordt verstaan: Nederlandse of buitenlandse clubmatch, dus ook Duitse (Landesgruppen)-Sonderschauen, Nederlandse en buitenlandse tentoonstellingen en buitenlandse Siegerschauen (met uitzondering van de Duitse Hauptzuchtschau). Voor de Nederlandse Winnertentoonstelling geldt hetzelfde puntenaantal als voor de Kampioenschapsclubmatch.
Clubmatches georganiseerd door kynologenverenigingen tellen niet mee in het puntensysteem.
7. Leden die mee willen doen aan de competitie dienen voor 1 februari de resultaten van zijn/haar hond(en) behaald in het
voorafgaande jaar bij de commissaris kynologie van de provincie Drenthe in te leveren en indien ze tot de winnaars behoren op de ledenvergadering aanwezig te zijn om de beker in ontvangst te nemen. Indien de winnaar niet aanwezig is wordt de beker niet uitgereikt.
8. In bijzondere gevallen beslist het provinciaal bestuur.
 
Puntentelling competitie beste kynologische (jeugd)(jonge)hond
 

 

GHKL

Jeugd,Tussen en Openklasse

jongste puppy, puppy en puberklasse

Clubmatch

1e u       15p

2e u       12p

3e u       10p

4e u        8p

    u        5p

   zg        2p 

1e zg/vb      10p

2e zg/vb       8p

3e zg/vb       5p

4e zg/vb       3p

    zg/vb       2p

     g /b        1p

Kampioenschaps

clubmatch

1e u       20p

2e u       18p

3e u       15p

4e u       12p     

    u       10p 

   zg        5p

1e zg/vb      15p

2e zg/vb      12p

3e zg/vb      10p 

4e zg/vb       8p

    zg/vb        5p

      g/b         2p 

Hauptzuchtschau

  VA       25p

  1-10u   20p

11-20u   15p  

   u        10p 

   zg        5p  

  1e zg        20p

  2-10zg      15p

11-20zg      10p 

     zg           5p

      g           2p

                                         
222320 bezoekers (329986 hits) sinds 1-3-2008