africhting

Reglement  Titel “Beste Africhtingshond van het jaar van Drenthe”

 

Om voor deze titel in aanmerking te komen dient men

-                     Minimaal aan twee verschillende soorten africhtings evenementen in een kalender jaar te hebben deelgenomen, waarbij onder een evenement wordt volstaan een IPO examen, een ABC wedstrijd, een BC wedstrijd, het PAK van Drenthe, de IAK

-                     Minimaal aan twee van deze evenementen in Drenthe te hebben deelgenomen

-                     Voor 1 februari de resultaten, inclusief een copy van  het rashondenlogboek en/of het werkboekje, van zijn/haar hond, behaald in het voorgaande jaar bij de commissaris africhting van de provincie Drenthe in te leveren

 

PUNTENSYSTEEM

1.                   Het aantal behaalde punten op een evenement delen door het aantal onderdelen (bijv. PAK totaal 270 pnt gedeeld door drie onderdelen is 90 pnt..BC wedstrijd totaal 190 pnt gedeeld door twee onderdelen is 95 pnt)

2.                   De deelpunten worden vermenigvuldigd met de volgende factor

                  - IPO examen                         1x

                  - A(BC) wedstrijd of PAK          2x

                  - IAK                                      3x

3.                   Maximaal 4 evenementen tellen mee voor het eindtotaal

4.                   Een hond die de eerste plaats op de IAK heeft behaald is, ongeacht het hierbovengestelde automatisch Beste Africhtingshond van dat jaar van Drenthe

5.                   In bijzondere gevallen beslist het Provinciaal bestuur

222314 bezoekers (329979 hits) sinds 1-3-2008